måndag 23 september 2013

Italienska trädgårdar -- bok och TV-serie

Bilden ovan är hämtad ur boken 'Italienska trädgårdar' av Ann Larås, och visar en utsiktspunkt i trädgården Il Tritone. Denna sagolika trädgård ligger i staden Sorrento, söder om Neapel.

På denna plats låg det under antiken en romersk villa som sägs ha tillhört ett barnbarn till kejsar Augustus. Villan förstördes av en tsunamivåg vid Vesuvius utbrott år 79. Skulpturer och andra föremål från den romerska villan fiskades upp från havsbotten då man skapade trädgården, och inlemmades i dess design.Just nu kan man i Kunskapskanalen se en mycket välgjord BBC-serie i fyra avsnitt om italienska trädgårdar, med Monty Don som ciceron. Han besöker bland annat just Il Tritone. 

Denna trädgård ligger på en klippa med milsvid utsikt över Medelhavet, och liknar närmast en djungel. Genom den frodiga subtropiska växtligheten löper gångar från huvudbyggnaden och ut mot klippans kant. För att skapa avskildhet har man byggt murar vid klippbranten, som delvis stänger av utblicken över havet. Utsikten blir då inramad av fönsteröppningar som denna.

Il Tritone började skapas i slutet av 1800-talet och är alltså en relativt modern trädgård, men med många historiska inslag. Här berättar Monty Don om hur den blev till.
Och -- jag rekommenderar varmt Ann Larås bok om italienska trädgårdar. 
Den svenska upplagan finns inte längre i bokhandeln, däremot kan den fås i engelsk översättning eller kanske påträffas på antikvariat. Prova www.antikvariat.net  

Omslagsbilden visar en annan mycket berömd italiensk trädgårdspark: Ninfa.
Detta är egentligen ruinerna efter en stad som övergavs på 1300-talet och stått orörd sedan dess -- tills den för hundra år sedan varsamt började omvandlas till en unik trädgårdsanläggning.

    Ranarim: Fager som en ros

torsdag 12 september 2013

Att använda stenar i trädgården


Stenar i fokus. I en traditionell japansk trädgård är stenarna minst lika viktiga som växterna. Somliga japanska trädgårdar består nästan enbart av stenar, placerade i en bädd av krattat grus.

En sådan trädgård försöker jag inte efterlikna. Men jag låter mig inspireras att använda stenar på ett medvetet sätt, som i bilden härovan. Denna sten kom fram när jag grävde ut golvet i växthuset, och den hade en personlighet som passade för placering intill näckrosdammen. För att stå stadigt är den till hälften nedsänkt i marken.Somliga stenar har legat öppet på marken lång tid och är beväxta med lavar. En sådan har jag tagit vara på och lagt som centralpunkt i en plantering med perenner och buskar. Bakom stenen står en japansk lönn, Acer palmatum 'Osakazuki', till vänster om denna skymtar japansk starr, Carex morrowii 'Ice Dance', och till höger några strån av droppax, Chasmanthium latifolium.Denna rödaktiga sten som jag lagt i en skuggplantering omfamnas av bergenia, kaukasisk förgätmigej 'Jack Frost' och en liten japansk lönn.En annan rödaktig sten, i motsatt ände av samma skuggplantering, omfamnas av en mycket livskraftig sorts alunrot, Heuchera villosa 'Autumn Bride'. Denna alunrot har inget svenskt namn såvitt jag vet, den härstammar från frön jag köpt hos Jelitto.En grå sten som sällskapar med en liten japansk cypress, Chamaecyparis obtusa 'Drath'. De omges av marktäckande perenner, taggpimpinellerna Acaena buchananaii (med bruna fröställningar) och A. microphylla med sina lustiga rödaktiga fröställningar.Stenar är bra till mycket. Här har jag ställt dem på rad som sidostöd för en trädgårdstrappa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...