fredag 5 september 2014

Sommaren som var - del 2

Denna sommar hann jag också vara på Öland i ett par dagar. Där såg jag en väderkvarn......och en katt. Den väntade på någon tror jag.Alla sorters blommor har sin speciella charm -- både ängens väna blomster...-- och trädgårdens överdådiga pioner (här sorterna 'Adolphe Rosseau' och 'Lady Alexandra Duff' i Uppsalas botaniska trädgård).Nyligen har man skapat en parkanläggning stor som en fotbollsplan ute vid Lantbruksuniversitetet, i Uppsalas utkant. Här utbildas ju landskapsarkitekter bland annat. 
Sockblomma och funkia är mycket vackra och användbara perenner, och här har man tagit vara på deras möjligheter.Och även i min egenproducerade plantering har jag använt sockblomma. Den har turligt nog trivts bra på platsen, och jag har kunnat föröka den genom att dela på stora etablerade plantor.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...