måndag 7 november 2016

Hösten som var  Här är det oktober, den nyligen planterade japanska lönnen jag köpte från Tyskland börjar visa upp sina lysande höstfärger.
  September: somliga vårblommande växter börjar blomma på nytt, här en lagerhägg.  Denna frilands-hibiskus blommar däremot på sin vanliga årstid, här i september. Ett besök på Thorvaldsens museum i Köpenhamn -- detta märkliga ställe som knappast förändrats på 150 år. 
Bland alla bedövande flyhänt gjorda skulpturer fastnade jag för denna lilla relief med Pan som lärare i flöjtspel.
  Här är det snart november och löven faller. En göl vid Vasasjön, en sjö några km norr om Klippan. Förklaringen till dess märkliga namn är att den skapats av svenska krigsfångar på Vasatiden -- 1500-talet.  Sjön fick sitt omfång genom krigsfångarnas uppdämningsarbeten.

  Här hemikring, i mitt bostadsområde, finns det nog så vackra vyer.  Detta är ett trädgårdsstads-område, det tjänade från början som bostäder för anställda i pappersbruket -- Klippans bruk, som funnits här sedan 1573.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...