måndag 11 mars 2013

Dagens växt: kungsängslilja


Kungsängsliljan (Fritillaria meleagris) är egentligen inhemsk i Centraleuropa men introducerades av Olof Rudbeck till dåvarande Botaniska trädgården i Uppsala (numera kallad Linnéträdgården) under senare halvan av 1600-talet. Därifrån spred den sig söderut längs Fyrisån till Kungsängarna, några låglänta och sanka ängsmarker söder om Uppsala, och från den platsen härstammar denna liljas svenska namn.

Liljorna på bilden växte flera kilometer längre söderut, vid Fyrisåns strandkant nära dess utlopp i Ekoln. Jag har också sett dem vildväxande vid Hammarskogs herrgård, som ligger vid Ekoln en halvmil väster om Fyrisåns utlopp. Så Olof Rudbecks introduktion av denna lilja i Sverige blev mycket framgångsrik.

I vilda bestånd av kungsängslilja finns det märkligt nog två färgvarianter växandes sida vid sida -- den purpurlila varianten är vanligast men det förekommer även en vit form. Båda varianterna uppvisar det karakteristiska rutmönstret på kronbladen.

Kungsängsliljan är en populär trädgårdsväxt. Lökarna planteras på hösten, och liljorna blommar sent i maj månad. Växtplatsen ska helst vara fuktig, och jorden får inte torka ut ens under viloperioden på sommaren. Om den trivs sprider den sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...