torsdag 12 september 2013

Att använda stenar i trädgården


Stenar i fokus. I en traditionell japansk trädgård är stenarna minst lika viktiga som växterna. Somliga japanska trädgårdar består nästan enbart av stenar, placerade i en bädd av krattat grus.

En sådan trädgård försöker jag inte efterlikna. Men jag låter mig inspireras att använda stenar på ett medvetet sätt, som i bilden härovan. Denna sten kom fram när jag grävde ut golvet i växthuset, och den hade en personlighet som passade för placering intill näckrosdammen. För att stå stadigt är den till hälften nedsänkt i marken.Somliga stenar har legat öppet på marken lång tid och är beväxta med lavar. En sådan har jag tagit vara på och lagt som centralpunkt i en plantering med perenner och buskar. Bakom stenen står en japansk lönn, Acer palmatum 'Osakazuki', till vänster om denna skymtar japansk starr, Carex morrowii 'Ice Dance', och till höger några strån av droppax, Chasmanthium latifolium.Denna rödaktiga sten som jag lagt i en skuggplantering omfamnas av bergenia, kaukasisk förgätmigej 'Jack Frost' och en liten japansk lönn.En annan rödaktig sten, i motsatt ände av samma skuggplantering, omfamnas av en mycket livskraftig sorts alunrot, Heuchera villosa 'Autumn Bride'. Denna alunrot har inget svenskt namn såvitt jag vet, den härstammar från frön jag köpt hos Jelitto.En grå sten som sällskapar med en liten japansk cypress, Chamaecyparis obtusa 'Drath'. De omges av marktäckande perenner, taggpimpinellerna Acaena buchananaii (med bruna fröställningar) och A. microphylla med sina lustiga rödaktiga fröställningar.Stenar är bra till mycket. Här har jag ställt dem på rad som sidostöd för en trädgårdstrappa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...