onsdag 14 maj 2014

Ett par vårblommande buskar


Av Rhododendron finns det åtskilliga arter och hundratals sorter. Blomningstiden varierar mycket. Somliga blommar redan i maj i Mellansverige och andra inte förrän långt in i juni.

Denna nyplanterade buske är en Rhododendron 'Cunninghams White' -- en relativt tidigblommande sort. Dessutom är den en av de härdigaste av alla rododendron och bör fungera här på gränsen till Zon 4. 
Avgörande för inköpet var att denna planta dessutom är av typen "Inkarho", dvs. den är ympad på en kalktålig grundstam och kan därför planteras i vanlig trädgårdsjord. Det är annars krångligt med rododendron att man tvingas byta ut jorden mot speciell torvbaserad rododendron-jord.En annan tidigblommande rododendron: Rhododendron 'Jacksonii'. Denna hör enligt expertisen till de allra tidigaste. 
Busken på bilden har något mer gulaktiga blad än normalt; den har haft en släng av näringsbrist som nu börjar gå över efter gödsling.Magnolior är helt fantastiskt vackra då de blommar. Tyvärr är de rätt ömtåliga och bara några få sorter kan odlas i Mellansveriges stränga klimat. Denna var märkt i plantbutiken som "Susan" vilket är uppenbart fel -- Magnolia "Susan" är en av de såkallade "sekreterarmagnolior" som togs fram vid Arnold Arboretum i Boston, USA och uppkallades efter kvinnor som arbetade vid arboretet. Och den sorten har rosa blommor (som också har en helt annan form än de ovan). 
För övrigt finns det en bättre sort med rosa blommor, som kallas "Galaxy".

Denna magnolia, som efter tio år blivit knappt meterhög, är troligen en stjärnmagnolia, Magnolia stellata.  Den hankar sig fram här på en någorlunda vindskyddad plats.Mahonian är en ofta i villaträdgårdar planterad vintergrön buske, som tenderar att stå och se allmänt sorglig och ovårdad ut. Det beror främst på att den inte tål att utsättas för direkt sol tidigt på våren. Bladen torkar då ut och blir bruna. I övrigt är den lättodlad och ska klara sig till Zon 4.

På våren, i maj, får mahonian klasar av smörgula krydd-doftande och av humlor älskade blommor som senare åtföljs av blådaggiga bär. Ovanstående buske står helt i skugga direkt intill en vägg, och trivs utmärkt där.
 
    Enya: Boadicea

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...