fredag 5 september 2014

Sommaren som var - del 2

Denna sommar hann jag också vara på Öland i ett par dagar. Där såg jag en väderkvarn......och en katt. Den väntade på någon tror jag.Alla sorters blommor har sin speciella charm -- både ängens väna blomster...-- och trädgårdens överdådiga pioner (här sorterna 'Adolphe Rosseau' och 'Lady Alexandra Duff' i Uppsalas botaniska trädgård).Nyligen har man skapat en parkanläggning stor som en fotbollsplan ute vid Lantbruksuniversitetet, i Uppsalas utkant. Här utbildas ju landskapsarkitekter bland annat. 
Sockblomma och funkia är mycket vackra och användbara perenner, och här har man tagit vara på deras möjligheter.Och även i min egenproducerade plantering har jag använt sockblomma. Den har turligt nog trivts bra på platsen, och jag har kunnat föröka den genom att dela på stora etablerade plantor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...