tisdag 4 september 2012

Dagens buske: brakved


Brakved, på latin Rhamnus frangula (eller Frangula alnus), är en rätt oansenlig buske som finns vildväxande i Sverige. Den är tålig långt upp i Norrland och klarar både soligt och skuggigt läge.

En intressantare och mer dekorativ form av brakveden syns på bilden ovan, denna odlingsform har smala nästan trådlika blad och kallas 'asplenifolia' — på svenska "fjäderbrakved". Här växer den i sällskap med miskantusgräs och annat i Munksundskällan, en av Enköpings vackra parker.

Munksundskällan har sitt namn efter en källa på denna plats som använts sedan urminnes tid; området var under medeltiden en ö och på ön fanns ett munkkloster som det ännu kan skönjas spår av på en kulle i närheten.

För att nu återgå till brakveden, så sägs denna buske kunna bli gott och väl tre meter hög med tiden. Blommorna är oansenliga och man använder den för de dekorativa bladens skull. 
För övrigt finns det en mycket elegant variant med nästan pelarformigt växtsätt av denna smalbladiga odlingsform, som kallas 'Ron Williams' och saluförs under varumärket "Fine Line". Även denna form sägs vara mycket tålig och lättodlad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...