söndag 22 juli 2012

Dagens träd: gullregnJust det: "dagens träd". Jag har nämligen en trädgårdsbok där man tagit sig orådet före att dela upp vedartade växter i olika kapitel; "buskar" eller "träd" — trots att många vedartade växter förekommer både som buskar och som träd. Och gullregnet har hamnat i kapitlet "buskar". Men de gullregn jag själv sett skulle jag kalla "träd" och inte "buskar" — som tex. det blommande exemplaret på bilderna ovan.

Detta vackra gullregns-träd står i en park intill gamla universitetshuset i Uppsala; den byggnad från sent 1800-tal som så självmedvetet tronar på krönet av en backe ovanför Domkyrkan som för att demonstrera att den världsliga lärdomen numera står över religionen.

Det numera vanligen odlade gullregnet, på latin Laburnum x watereri 'Vossii', är som man ser av det latinska namnet en hybrid mellan två arter — alpgullregn och sydgullregn.  Det producerar fantastiska blommor i juni månad, och lyckligtvis endast få frön. Fröna är nämligen mycket giftiga.
Trädet/busken ska vara härdig(t) till zon IV sägs det, och frodas åtminstone i Uppsala som ligger på gränsen till zon IV.

Jag har tom. sett ett rimligen självsått gullregns-träd i utkanten av Stadsskogen, där trädet hamnat intill en tall som gör sitt bästa för att skugga ihjäl det. Trots detta lyckas det växa och blomma; om än ett par veckor senare än de gullregn som växer på öppnare och soligare platser. Detta är troligen ett alpgullregn, som enligt den Virtuella floran "...ibland förekommer förvildat i Syd- och Mellansverige."

Och ute i Ulleråkersområdet, i en park som förr var en del av Ulleråkers sjukhus där man förvarade somliga av landets alla dårar (Gustav Fröding var tex. intagen där en period), växer ett ålderstiget gullregns-träd som troligen planterades runt förra sekelskiftet, och alltså är över hundra år nu:

Detta mångstammiga träd, förmodligen också alpgullregn, blommar inte vidare mycket längre men har en ståtlig närvaro.

     Faun: Iduna ur albumet Eden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...