söndag 15 juli 2012

Det är vackrast när det skymmerPå den plats där jag ägnar mig åt experiment med trädgårds-design har vi numera gjutit en sedan länge planerad näckrosdamm.
Dammen ter sig såhär målerisk i skymningen. Då blir vattenytan en spegel, som visar ett japanskt körsbärsträd och en stor spaljékonstruktion i silhuett mot himlen.

Nu ser man inte att det kanske ligger vissna löv och annat skräp på dammens botten, eller att vattnet kanske börjar grumlas av alger.

Mera prosaiskt blir det då dammen ska göras ren. Bilden till vänster visar hur det såg ut vid den stora vår-rengöringen. Då tömdes dammen på vatten med hjälp av en länspump för att jag skulle komma åt att samla ihop vinterns skräp.

Hålan mitt i dammens botten är hem för en näckros, sorten heter 'Virginalis'. Där nere i djuphålan övervintrar näckrosen utan problem.

Denna damm, som rymmer ungefär 6 kubikmeter och är gjuten i betong, tog det flera år att färdigställa. Det krävdes omfattande förberedelser, då vi bland annat med hjälp av grävmaskin fick skala bort ett meterdjupt lager av lera för att kunna lägga ut en dränerande gjutbädd av grus. Därovanpå gjöts sedan dammkonstruktionen.

Det gick åt fyra kubikmeter stålfiberarmerad betong. Som vägledning för detta projekt hade vi den utmärkta boken "Sten, vatten, växter" av Helge Lundström.

Såhär såg det ut sensommaren 2011 då näckrosen 'Virginalis' blommade för första gången:

Effekten hos en damm av det här formella slaget bygger på att dammens botten helst inte ska synas, vilket man uppnår genom att botten målas svart. Här använde vi en slamma av cement och svart färgpigment, som lades på dagen efter gjutningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...